woensdag 24 juli 2019

Bijlessen in fatsoen


Sinds deze twee jongens ten tonele verschenen, beleven we grootse avonturen. In dit stuk uit 2017 probeer ik te beschrijven waarom identiteitspolitiek helemaal niet werkt. Uiteindelijk is dat navelstaren ook in Europa slechts een excuus om het algemeen belang verder af te breken. Leuk, maar hoe gaan we samenleven? Hoe pakken we de vergrijzing, de gezondheidszorg, sociale noden, migratie en de overheidsinvesteringen concreet en menselijk aan?

Interview in Knack over AUTONOMIE

Lees het Knack-interview dat Jeroen De Preter van me afnam over Autonomie . (Foto Diego Franssen.)